luni, 27 februarie 2012

Ce, dar, va să fie?


Un bătrân oarecare şedea în Raith şi avea acest fel de lucrare: şedea în chilia sa umilit, plecat spre pământ, şi clătinând cu capul său zicea cu oftare: Dar ce va să fie? Şi iar şedea tăcând şi lucra la fîşii, şi iar clătea cu capul său, acelaşi cuvânt zicând: Ce, dar, va să fie? Şi aşa şi-a sfârşit toate zilele vieţii sale, întristând-se pururea de ieşirea sa din trup. (Pateric Egyptean)